180V AC bis 550V AC / 780V DC 1+2-phase


  

Einzelnes Ergebnis wird angezeigt

Einzelnes Ergebnis wird angezeigt